h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยเพิ่ม 9 อัตรา


     สพป. ชัยภูมิ เขต 3 เรียกบรรจุครูตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ครั้งที่ 1 ปี 2555     

(27 พ.ย.55) นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายฉลองชัย ประภาสโนบล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   เรียกบรรจุครูตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ครั้งที่ 1 ปี 2555 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม  2555 ประกอบด้วย

 

*กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา (ลำดับ 4-5) ได้แก่  น.ส.ชนิกา บรรจงปรุ (ร.ร.บ้านบุฉนวน) และ น.ส.สุรางคณา จันทร์เรือง (ร.ร.บ้านวังตาท้าว)

*กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา (ลำดับ 4-5) ได้แก่ น.ส.คริสตพร ย่อมกลาง (ร.ร.บ้านโป่งนกพิทยา) และ น.ส.ณัฐวีร์ ชาญเชี่ยว (ร.ร.บ้านสะพานยาว)

*กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย  2 อัตรา (ลำดับ 3-4)    ได้แก่ น.ส.หทัยนุช บุญเพลิง (ร.ร.อนุบาลเทพสถิต) และ น.ส.เสาวลักษณ์ แต้มพิมาย (ร.ร.บ้านสำนักตูมกา)

*กลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา 2 อัตรา (ลำดับ 6-7) ได้แก่ น.ส.ปนัญพร คำโนนกอก (ร.ร.บ้านวังอ้ายคง) และ น.ส.สโรชา ศิริพรรณ (ร.ร.บ้านวังกะทะ)

 และ *และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (ลำดับ 12) ได้แก่ น.ส.พนมวัลย์ มีสกุลทิพยานนท์ (ร.ร.รังงามวิทยา)

 

ทั้งนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 ได้กล่าวให้โอวาสแก่คณะครูที่มารายงานตัวใหม่ ทั้ง 9 ราย ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในทำนองครองธรรม ยึดระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ  และให้ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อนำวิชาความรู้ที่ได้มาสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง ซึ่งนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา ต้องการให้โรงเรียนมีคุณภาพ  ด้วยการเอาใจใส่ –ใส่ใจ-เข้าใจ ก็เพื่อต้องการให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในการนี้ นายดิเรก ผาสุขมูล  ศึกษานิเทศก์ ในนาม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมให้กำลังแก่คณะครูผู้ช่วยอีกด้วยส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน: 3825 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107