h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองใหญ่


      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองใหญ่     
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒
     ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ มื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีคณะกรรมการออก
     ติดตามจากสพฐ.ประกอบด้วยนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
     ประถมศึกษา, นางแน่งน้อย ธูปแช่ม  นักโภชนาการชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยเขต ๙ นครราชสีมา,
     นางสมพร คำพานุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
     นายปรินทร์  ศรีษะเนตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต ๗ 
     นางสไบทิพย์  พะยอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ 
     นางเพ็ญจิต  นพรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. 
     โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์สำหรับ
     การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนต่อไป
 
 
 
 


ส่งข่าวโดย : กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์   เมื่อวันที่ : 02 กันยายน 2562 เปิดอ่าน: 220 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107