h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียนวังใหม่พัฒนาดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


     โรงเรียนวังใหม่พัฒนาดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

โรงเรียนวังใหม่พัฒนา

ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม

 

6 กันยายน 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่องโดยประกาศนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยนำผลการประเมินไปวินิจฉัยและวางแผนพัฒนานักเรียนระหว่างเรียนต่อไปส่งข่าวโดย : พงษ์สิทธิ์ กุลพญา   เมื่อวันที่ : 06 กันยายน 2562 เปิดอ่าน: 221 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107