h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์ร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย


     ประชาสัมพันธ์ร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย


     

ด้วยชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะช่วยครูให้มีความรู้พื้นฐานในการสอบภาษาไทย สอนให้อ่านออกเขียนได้เร็ว และมีนวัตกรรมที่ทำให้การสอนสนุกมีความสุขในการสอน นักเรียนมีความสุขในการเรียนและช่วงชั้น และยังเป็นประโยชน์ต่อการเลื่อนวิทยฐานะด้วยหลักสูตรที่ผ่านการับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาอีกด้วย ทางชมรมจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 10 กันยายน 2562 เปิดอ่าน: 75 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107