h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อรับรางวัล”สุดยอดครูต้นแบบ” ประจำปีการศึกษา 2562


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อรับรางวัล”สุดยอดครูต้นแบบ” ประจำปีการศึกษา 2562     

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อรับรางวัล”สุดยอดครูต้นแบบ” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่ง สพป.ชัยภูม เขต 3 ได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็ฯมืออาชีพ และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏต่อสาธารณะ กระตุ้นให้เกิดการสร้างวิธีการหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพครู จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา/ปรับร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ จัดทำเกณฑ์การคัดเลือก-รายการประเมิน-ตัวชี้วัด ของครูแต่ละสาชาวิชา(ชมรม)

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=2367288316719745

ภาพข่าว สพฐ.:https://www.obec.go.th/archives/157466ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 10 กันยายน 2562 เปิดอ่าน: 85 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107