h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562


     โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562     

9-10 กันยายน 2562 จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายอำนาจ กุมขุนทด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นเยาวชนสนใจในการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย อันเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาเป็นสื่อและห่างไกลยาเสพติด ปลูกฝังความมีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย สร้างการรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียน ตลอดจนครูบุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดการแข่งขันและชุมชนได้มีส่วนร่วม ประเภทกีฬาในการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาเปตอง และกรีฑาส่งข่าวโดย : พงษ์สิทธิ์ กุลพญา   เมื่อวันที่ : 11 กันยายน 2562 เปิดอ่าน: 76 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107