h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปี 2563


     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปี 2563


     

ด้วย สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยแจ้งว่า ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมธนาคารไทย ในการรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปี 2563 ในลักษณะการจ้างเหมาบริการ สัญญาจ้างเป็นรายปี ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คนพิการ มีงานทำตามศักยภาพ มีรายได้ในการดำรงชีวิตและสามารถร่วมปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความภาคภูมิใจ จึงขอให้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อให้คนพิการ บุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

 ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 03 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน: 111 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107