h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562) จำนวน 9 ราย


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562) จำนวน 9 ราย     

วันที่ 4 ตุลาคม  2562 เวลา 13.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562  จำนวน 9 ราย ในการนี้ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวแสดงความยินดีและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ทั้ง 9 ราย ได้มอบนโยบายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ใน กฎ  ระเบียบ วินัย  รักและดูแลเอาใจใส่ลูกนักเรียน  ช่วยเหลือ มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้บริหาร คณะครู และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน ต่อไป ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับบรรจุครูผู้ช่วย ในวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 2 ราย ,คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ราย ,สังคมศึกษา จำนวน 2 ราย,ปฐมวัย จำนวน 1 ราย และเอกอังกฤษ จำนวน 1 ราย โดยมี น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มให้คำแนะนำในการทำทะเบียนประวัติ กพ.7 และสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับการบรรจุฯ จากนั้นได้ทำหนังสือราชการส่งตัวเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุ

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=2411739215607988

ภาพข่าว สพฐ.:https://www.obec.go.th/archives/169455ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 04 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน: 394 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107