h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562


     วารสารโรงเรียนบ้านละหานค่าย ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ปรึกษา นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิเขต ๓     

วัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู และนักเรียน

โรงเรียนบ้านละหานค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๓  ร่วมทำกิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการคุณครูธีรนุช  ภูมิมา ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ครูผู้ทรงคุณค่า

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ซึ่งมีโรงเรียนในเครือข่าย

จำนวน ๑๔ โรงเรียน จากตำบลหนองบัวระเหว ตำบลโคกสะอาด และตำบลโสกปลาดุก

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมทำการแข่งขัน

 ส่งข่าวโดย : วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์   เมื่อวันที่ : 07 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน: 120 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107