h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี


     ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี


     

ด้วยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีที่ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์เรียนรู้และปลุกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจได้เข้ามาใช้บริการ อาทิ บ้านพัก สถานที่จัดประชุมสัมมนา การประกอบเลี้ยงอาหารและการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) จึงขอให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริฯ (รายละเอียดดังแนบ)

 ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
รายละเอียด1
รายละเอียด2
รายละเอียด3
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 06 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน: 74 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107