h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

“ซับใหญ่ เมืองแห่งความสุข” ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ


     นายกรกต ธำรงวงค์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการเสาวนาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผ่นพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565 “ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข” ของอำเภอซับใหญ่     

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  มอบหมาย น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ในนามคณะทำงานระดับจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565 โดยมีนายกรกต ธำรงวงค์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการเสาวนาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผ่นพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565 “ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข” และมีนายสุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอซับใหญ่ กล่าวรายงาน ภาพรวมของข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ทุ่งกังหันลม กลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งส่งออกภายใน-ต่างประเทศ กลุ่มเกษตรเลี้ยงวัว –ปลูกพืชอาหารสัตว์ ปลูกมะขามเปรี้ยว กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้  ด้านสุขภาพ รักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาของชาวอำเภอซับใหญ่ พร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ด้าน ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์  ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอซับใหญ่ นำเสนอปัญหาด้านการศึกษา โดยเน้นคุณธรรมนำความดี ซับใหญ่เมืองคนดี ของพระพุทธศาสนา สนับสนุนลานกีฬา ศิลปะดนตรี สร้างคนสร้างชาติ หลักสูตรระยะสั้น พลเมืองอัจฉริยะ อยากให้เยาวชน เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตาดี /มองอนาคตของบ้านเมือง หูดี/รู้จักรับฟัง รู้และเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนซับใหญ่  ณ วัดซับสายออ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิส่งข่าวโดย : นายเอกชัย เลิศบัวบาน   เมื่อวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน: 239 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107