h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


     

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน นักเรียนในระบบและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา koratsci@hotmail.com หรือสแกน QR code เพื่อเข้าดูรายละเอียดกิจกรรมพร้อมค่าใช้จ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044416983-4

 ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน: 53 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107