h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และได้มอบนโยบายการดำเนินงานจัดทำแผนฯ โดยมีนางสาวอุบลวรรณ  กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่ม นโยบายและแผน กล่าวรายงาน เนื่องด้วยนโยบายด้านการศึกษา ของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการ ศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สอดรับและสอดคล้องกับนโยบายข้างต้น ใช้เป็นเครื่องมือ แนวทางในการขับเคลื่อน บริหารจัดการ ตามกรอบอำนาจหน้าที่ โดยท่านประธานได้มอบให้นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการประชุมฯ ในเรื่อง 1.พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  2562 ปัญหา/อุปสรรค  2.กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย การบริหารจัดการปีงบ ประมาณ 2563  3.พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ปีงบ ประมาณ 2563  4.พิจารณาการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  คณะกรรมการร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์,ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทน องค์คณะบุคคล กตปน และบุคลากรในสังกัด รวมจำนวน 54 คน ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 
ภาพเพิ่มเติม:ประชุมฯ วันที่ 30 พ.ย.62:https://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=2531655323616376
ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/189452


ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน: 99 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107