h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น


     โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ร่วมกับ อสม.ประจำบ้านหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกโต่งโต้น ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ ๕ ป ๑ ข     

 ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นำโดย ดร.คนอง ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกับ อสม. ประจำบ้านหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกโต่งโต้น ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และทำความสะอาดบริเวณในโรงเรียนและชุมชนเพื่อทำลายที่เพาะพันธ์ยุงลาย  เพื่อป้องกันไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ ๕  ป  ๑ ข.         

ป ๑ ปิดภาชนะกักเก็บน้ำ

ป.๒ เปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะเพื่อป้องกันยุงวางไข่

ป.๓ ปล่อยปลาหางนกยูง ปลากินลูกน้ำ

ป.๔ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน โรงเรียนให้สะอาด

ป.๕ ปฎิบัติให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

ข ๑ ขัดล้างภาชนะกักเก็บน้ำ ไม่ให้มีตะไคร้น้ำ

โดยได้รับความร่วมมือจากอสม.ประจำหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2556 เปิดอ่าน: 1015 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107