h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 สนามสอบ ได้แก่ 1.สนามสอบสพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 3 ห้องสอบ และ 2.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จำนวน 7 ห้องสอบสอบแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และวิทยาศาสตร์ จำนวนผู้สมัครสอบ ทั้งสิ้น 243 คน ซึ่งนักเรียนที่ผ่านรอบแรก จะสอบแข่งขันรอบสอง ณ สนามสอบจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ขอขอบคุณนายประสิทธิ์  ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตที่อนุเคราะห์สถานที่จัดสอบแข่งขัน และขอขอบคุณผอ.หาญ ดิเรกศิลป์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว และคณะครูโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ และขอขอบคุณ ดร.วรายุทธ ทวีลาภ นางภาณินี  ศรีทัศน์ และนางสาวดอกไม้ ชินโคตร คณะศึกษานิเทศก์ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในครั้งนี้

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/205539ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2563 เปิดอ่าน: 109 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107