h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O - NET) เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ปีการศึกษา2562


     นายบรรพต ทองเกิด ประธานเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดโครงการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O - NET) เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ปีการศึกษา 2562     

ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เครือข่ายลุ่มบึงละหาน นำโดย นายบรรพต  ทองเกิด ประธานเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดโครงการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O - NET) เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ปีการศึกษา 2562 โดยจัด 2 ศูนย์ ที่โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) และโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 วิชาคณิตศาสตร์จัดที่เดียว ณ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา มีวิทยากรคือ ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์  จันทะโมคา เจ้าของสถาบันสอนพิเศษคณิตศาสตร์บ้านติวเลข จังหวัดอำนาจเจริญ และคณะครูในเครือข่าย ในครั้งนี้ได้เกียรติจากท่านศน. สุกัญญา ประทุมวงษ์ ศน. สพป.ชย.เขต 3 มาร่วมให้กำลังใจและติดตามโครงการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารในเครือข่ายทุกท่าน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 จะแยกกัน เป็น 2 ศูนย์ ที่โรงเรียนบ้านละหานอภิรักษ์วิทยา) และโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) และวันสุดท้าย วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ก็จะมีการทดสอบเสหมือนจริงที่โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เพื่อดูพัฒนาการความกว้าหน้าความรู้ของนักเรียนเพื่อนำไปพัฒนาต่อไปส่งข่าวโดย : อนุชา วงศ์คำสิงห์   เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2563 เปิดอ่าน: 75 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107