h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564

น้อมวันทาจิต ศิษย์ไหว้ครู โนนมะกอกงาม ปีการศึกษา 2556


     โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงามจัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูอาจารย์ ที่สอนสั่ง และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความเป็นประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียน     

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงามจัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมีนายมรกต จรแก้ว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม เป็นประธานในพิธี และร่วมเล่นระนาดให้นักเรียนได้ฟัง  การจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญู กตเวที ต่อครู อาจารย์ ที่สอนสั่ง และจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความเป็นประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2556 เปิดอ่าน: 546 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107