h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564

ประชาธิปไตยในโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต


     โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556     

           วันที่  12  มิถุนายน  2556  นายประสิทธิ์   ศิริตานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต   ได้มอบหมาย  นายศรายุทธ  ปาปะกัง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2556    เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนตัวเอง  เพื่อเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย  ฝึกประสบการณ์ด้านบริหารและด้านปกครองของนักเรียน   และเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียน   ในการกระทำอื่นใดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ซึ่งมีนักเรียนจำนวน  835  คน  มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้  และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่านักเรียนที่รับได้เลือกให้เป็นประธานสภานักเรียนในปีการศึกษานี้คือ  เด็กหญิงสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์  ซึ่งจะทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  เต็มความสามารถเพื่อโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2556 เปิดอ่าน: 991 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107