h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนบ้านบุฉนวน จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556


     โรงเรียนบ้านบุฉนวน จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการแสงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อ ครู อาจารย์ โดยมีนายสมชาย ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฉนวน เป็นประธานในพิธี     

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556  โรงเรียนบ้านบุฉนวน จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นการแสงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อ ครู อาจารย์ โดยมีนายสมชาย  ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฉนวน เป็นประธานในพิธี

ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองโดยการเลือกต้ังประธานนักเรียนส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 15 มิถุนายน 2556 เปิดอ่าน: 1081 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107