h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563


     ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563


     

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 “นาฏยวาทิต กิตติประกาศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขัน ก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ อย่างมั่นคง สพฐ.จึงขอให้ สพท.ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

 ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
รายละเอียด1
รายละเอียด2
รายละเอียด3
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน: 108 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107