h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ในการประชุมพิจารณาจัดทำแผน ประกาศ คำสั่งและมาตรการของเขตพื้นที่การศึกษา ในการลดและคัดแยกขยะฯ โดยในส่วนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้บุคลากรในสังกัด ร่วมรณรงค์ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ แทนถุงพลาสติก ทั้งนี้ สพฐ.มีมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของการควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประเมินระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะใช้วิธีการประเมินโดยถ่ายทอดจากแนวทางการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 10 ประเด็น ตัวชี้วัดที่ 2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(เฉพาะในสำนักงาน) โดยเริ่มรายงานตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ย.2563

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=2680409595407614

ภาพข่าว สพฐ.:https://www.obec.go.th/archives/219226ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน: 106 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107