h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ


     ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ


     

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 1136/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และที่เพิ่มเติม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีความจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการบำนาญ ในสังกัดทราบพร้อมส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามสิ่งท่ี่ส่งมาด้วย ส่งกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน: 393 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107