h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓


     รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นอนุบาล ๒ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑     

กำหนดวันรับสมัครนักเรียน ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่งานรับสมัครนักเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

     นักเรียนชั้นอนุบาล ๒  รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓  (ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ)

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๖ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓  (ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หลักฐานการรับสมัคร

๑.สำเนาสูติบัตรนักเรียน                      จำนวน  ๑  ฉบับ

๒.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน              จำนวน  ๑  ฉบับ

๓.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง         จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.ใบเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) สำเนา         จำนวน  ๑  ฉบับ

ประกาศรายชื่อและมอบตัว

วันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. -  ๑๒.๐๐ น.    ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยยาง

 ส่งข่าวโดย : วิทวัส หมวกแสง   เมื่อวันที่ : 02 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน: 220 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107