h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

ดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562


          

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดหลวงพ่อโต และวัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อคูณ) จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายฌานธร  บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สัดกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 134 คน และคณะครูผู้ควบคุมกำกับดูแล จำนวน 10 คนส่งข่าวโดย : นายอัครเดช ทาณรงค์   เมื่อวันที่ : 04 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน: 45 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107