h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

ดำเนินงานจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562


          

               วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นำโดย นายฌานธร  บุญทัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงตั้งแต่ปี 2559-2561 เพื่อเป็นการเปิดมุมมองการจัดการและโลกทัศน์ในหลายรูปแบบ นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ และขวัญกำลังใจที่ดีที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นส่งข่าวโดย : นายอัครเดช ทาณรงค์   เมื่อวันที่ : 04 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน: 39 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107