h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

ดำเนินงานจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562


          

           วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำโดย นายฌานธร  บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานสนามสอบ และคณะกรรมการประจำสนามสอบโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ดำเนินกิจกรรมประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน จากโรงเรียนบ้านโคกไค โรงเรียนบ้านซับหมี และโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เด็กปกติ จำนวน 41 คน ขาด 4 คน  และเด็กพิเศษ 6 คน ขาด 1 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเป็นอย่างดียิ่งส่งข่าวโดย : นายอัครเดช ทาณรงค์   เมื่อวันที่ : 04 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน: 53 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107