h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

"โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2562"


     โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2562     

   เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 นางขวัญใจ  กลิ่นศรีสุข ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน (กสศ.) เพื่อเป็นการสนองนโยบายและพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ มีโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อลดเหลื่อมล้ำและความด้อยโอกาส เกิดความพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพและเป็นการส่งเสริมทักษะทางอาชีพในอนาคตได้

 ส่งข่าวโดย : นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง   เมื่อวันที่ : 07 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน: 266 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107