h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564

นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายหนองบัวระเหวออกนิเทศโรงเรียนบ้านหนองโจด


     วันนี้ 11 มีนาคม 2563 นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายหนองบัวระเหวออกนิเทศโรงเรียนบ้านหนองโจด โดยนายเทพพร แถววิชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจดให้การต้อนรับและนำชมบรรยากาศในห้องเรียน รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19     

วันนี้ 11 มีนาคม 2563 นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายหนองบัวระเหวออกนิเทศโรงเรียนบ้านหนองโจด โดยนายเทพพร  แถววิชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจดให้การต้อนรับและนำชมบรรยากาศในห้องเรียน รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  

           ศึกษานิเทศก์ได้สอบถามการนำผลการสอบข้อสอบกลางของนักเรียน ป.2 ป.4 ป.5 ว่าโรงเรียนได้ใช้อัตราส่วนของคะแนนสอบไปใช้ร่วมกับผลการวัดประเมินผลนักเรียนเท่าใด และการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอยู่ในขั้นตอนใด 

            คณะครูผู้บริหารนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโจดขอขอบพระคุณในการออกนิเทศติดตามให้กำลังใจกับทางโรงเรียนบ้านหนองโจดในครั้งนี้ส่งข่าวโดย : นายเทพพร แถววิชา   เมื่อวันที่ : 11 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน: 205 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107