h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ดำเนินงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562


          

       วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำโดย นายฌานธร  บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ  สร้างความภูมิใจ  ศรัทธาในตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา  และผู้ปกครองทราบถึงแนวทางการศึกษาของบุตรหลานในระดับสูงขึ้นต่อไปส่งข่าวโดย : นายอัครเดช ทาณรงค์   เมื่อวันที่ : 12 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน: 60 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107