h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)


     ประชาสัมพันธ์โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)


     

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รองที่ 2) ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563  เผยแพร่ให้บุคลากร/หน่วงงานในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.edf.moe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม หรือ www.facebook.com/edfechfund  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(สกท.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร.02 280 0344 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : edtechfund3@gmail.com) ในวันและเวลาราชการ

 ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 12 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน: 104 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107