h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564

กวจ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว82(มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพ)


     มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


     

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563ไฟล์ประกอบ
แนวทางดำเนินงาน
ส่งข่าวโดย : นิสา อินพล   เมื่อวันที่ : 13 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน: 4627 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107