h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562


     โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562     

13 มีนาคม 2563 นายสมพร  พุฒกาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติหลังสำเร็จการศึกษา ในเรื่องการศึกษาต่อและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมการทำงาน และเพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 52 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 12 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 19 คนส่งข่าวโดย : พงษ์สิทธิ์ กุลพญา   เมื่อวันที่ : 13 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน: 69 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107