h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

"กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562"


     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) จัด “กิจรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”     

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) จัด “กิจรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”   โดยมี นางขวัญใจ  กลิ่นศรีสุข ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี)   ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

    ในส่วนของกิจกรรม มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา การมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ และ ทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอำลาคุณครู อำลาสถานศึกษาด้วยความภาคภูมิใจและความรักความผูกพันของนักเรียนต่อสถานศึกษาแห่งนี้ส่งข่าวโดย : นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง   เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน: 58 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107