h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกมาตรการเข้ม ฝ่าวิกฤต COVID-19


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกมาตรการเข้ม ฝ่าวิกฤต COVID-19     

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น จึงขอให้ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19 กำหนดจุดคัดกรอง โดยเปิดให้เข้าปฏิบัติงานและติดต่อราชการในอาคารใหม่ (ตึกสีส้ม) ประตูด้านทิศใต้ เพียงช่องทางเดียว และที่อาคารหลังเก่า (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) เปิดให้เข้าปฏิบัติงานและติดต่องานราชการที่ประตูด้านกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพียงช่องทางเดียว และให้บุคลากรทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาปฏิบัติงาน สำหรับผู้เข้ามาติดต่อราชการต้องแลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ ลงชื่อ-นามสกุล สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ลงในทะเบียนทุกครั้ง  เพื่อแสดงตนว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว

https://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=2766995420082364ภาพเพิ่มเติม 

ภาพข่าวสพฐ.https://www.obec.go.th/archives/239270

 ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน: 150 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107