h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ที่มีผลคะแนนการสอบ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562


     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น (O-NET)     

นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น (O-NET)เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ชั้นประถมศึกษปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ระดับที่ 1 เด็กหญิงธนพร  แหยมเจริญ

มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้
วิชาภาษาไทย                   67.25
วิชาคณิตศาสตร์                 60.00
วิชาวิทยาศาสตร์                50.00
วิชาภาษาอังกฤษ               82.50
 
ระดับที่ 2  เด็กชายนนทิวัฒห์  มาตรังศรี
มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้
วิชาภาษาไทย                    63.00
วิชาคณิตศาสตร์                65.00
วิชาวิทยาศาสตร์               58.00
วิชาภาษาอังกฤษ              65.00
 
ระดับที่ 3  เด็กชายภูริ  พริกจำรูญ
มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้
วิชาภาษาไทย                    56.75
วิชาคณิตศาสตร์                 50.00
วิชาวิทยาศาสตร์                59.25
วิชาภาษาอังกฤษ               35.00

ระดับที่ 3  เด็กหญิงอรนิชา  อุดทา

มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้
วิชาภาษาไทย                    65.75
วิชาคณิตศาสตร์                 35.00
วิชาวิทยาศาสตร์                 37.25 
วิชาภาษาอังกฤษ                52.50

 ส่งข่าวโดย : มณีรัตน์ พงษ์พิทักษ์   เมื่อวันที่ : 03 เมษายน 2563 เปิดอ่าน: 80 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107