h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564

นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ที่มีผลคะแนนการสอบ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562


     ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น (O-NET)เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562     

          นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น (O-NET)เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ชั้นประถมศึกษปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

ระดับที่ 1 เด็กหญิงธนพร  แหยมเจริญ

มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้
วิชาภาษาไทย                     67.25
วิชาคณิตศาสตร์                  60.00
วิชาวิทยาศาสตร์                 50.00
วิชาภาษาอังกฤษ                82.50
 
ระดับที่ 2  เด็กชายนนทิวัฒห์  มาตรังศรี
มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้
วิชาภาษาไทย                    63.00
วิชาคณิตศาสตร์                 65.00
วิชาวิทยาศาสตร์                 58.00
วิชาภาษาอังกฤษ                65.00
 
ระดับที่ 3  เด็กชายภูริ  พริกจำรูญ
มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้
วิชาภาษาไทย                    56.75
วิชาคณิตศาสตร์                 50.00
วิชาวิทยาศาสตร์                 59.25
วิชาภาษาอังกฤษ                35.00

ระดับที่ 3  เด็กหญิงอรนิชา  อุดทา

มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้
วิชาภาษาไทย                    65.75
วิชาคณิตศาสตร์                 35.00
วิชาวิทยาศาสตร์                 37.25 
วิชาภาษาอังกฤษ                52.50


ส่งข่าวโดย : มณีรัตน์ พงษ์พิทักษ์   เมื่อวันที่ : 03 เมษายน 2563 เปิดอ่าน: 173 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107