h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต3


     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต3     

     O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562

 

          1) เรียงคะแนนเฉลี่ย                                       

          2) 
 เรียงพัฒนาการ 

          3)  รายอำเภอ           

                เรียงลำดับ  6 อำเภอ   
         
           
                     จัตุรัส       บำเหน็จณรงค์   หนองบัวระเหว   ซับใหญ่   เทพสถิต   เนินสง่า    

           

             4) รายเครือข่าย 

                 เรียงลำดับ 19 เครือข่าย           

                        1. ตำบลบ้านเพชร              2.กุดน้ำใส-หนองบัวโคก          3. จัตุรัส-หนองบัวใหญ่

                     4. นายางกลัก                     5. ส้มป่อยบัวบาน                     6. หนองบัวระเหว

                         7. ลุ่มบึงละหาน                      8. บ้านตาล-หัวทะเล                  9. วะตะแบก

                          10. บ้านขาม-หนองโดน          11. ซับใหญ่                                12. หนองฉิม-รังงาม

                          13. เพชรเริงรมย์                     14. ไทรทอง                               15. บึงชวน

                         16. ตาเนิน-กะฮาด          17. ห้วยยายจิ๋ว        18. ทุ่งกระเจียว       19. โป่งนก 

 5)  เรียงขนาดโรงเรียน  (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) 

                  -ขนาดเล็ก       (นักเรียน 1-120 คน)
                  - ขนาดกลาง   (นักเรียน 121-300 คน)
                 - ขนาดใหญ่      (นักเรียน 301 คนขึ้นไป)

 
           6)  เรียงขนาดโรงเรียน ตามประกาศ สทศ.

                 -ขนาดเล็ก  
                 - ขนาดกลาง
                 - ขนาดใหญ่

NEW ป.6 O-NET62

     ค่าสถิติพื้นฐานภาษาไทย                              ค่าสถิติพื้นฐานภาษาอังกฤษ   

ค่าสถิติพื้นฐานคณิตศาสตร์                    ค่าสถิติพื้นฐานวิทยาศาสตร์

 ส่งข่าวโดย : ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์   เมื่อวันที่ : 04 เมษายน 2563 เปิดอ่าน: 1443 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107