h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3


     รายงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3     

     เรียงคะแนนเฉลี่ย     

เรียงพัฒนาการ

รายอำเภอ 6 อำเภอ 

 ลำดับอำเภอ

จัตุรัส         ซับใหญ่       เทพสถิต     หนองบัวระเหว      บำเหน็จณรงค์      เนินสง่า

   รายเครือข่าย 19 เครือข่าย

ลำดับเครือข่าย

      1. ส้มป่อยบัวบาน              2. ลุ่มบึงละหาน                3.   กุดน้ำใส-หนองบัวโคก           4. จัตุรัส-หนองบัวใหญ่     5. ตำบลบ้านเพชร

       6. ซับใหญ่                      7. วะตะแบก                     8. หนองบัวระเหว                        9. ทุ่งกระเจียว                10. บ้านขาม-หนองโดน 

       11. ตาเนิน-กะฮาด             12. โป่งนก                      13. นายางกลัก                          14. บึงชวน                       15. ไทรทอง

      16. เพชรเริงรมย์               17. ห้วยยายจิ๋ว                 18. บ้านตาล-หัวทะเล               19. หนองฉิม-รังงาม 

 

      เรียงตามขนาด สพป.ชัยภูมิ เขต 3  

      ขนาดเล็ก      ขนาดกลาง        ขนาดใหญ่  

      เรียงขนาด ตามประกาศ สทศ.

       ขนาดเล็ก           ขนาดกลาง         ขนาดใหญ่   

 

NEW ม.3 O-NET 62

ค่าสถิติพื้นฐานภาษาไทย                      ค่าสถิติพื้นฐานภาษาอังกฤษ

                   ค่าสถิติพื้นฐานคณิตศาสตร์                 ค่าสถิติพื้นฐานวิทยาศาสตร์                      

 ส่งข่าวโดย : ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์   เมื่อวันที่ : 05 เมษายน 2563 เปิดอ่าน: 631 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107