h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


     ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการการติดตามเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ส่วนที่ 2 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 กำหนดให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา) เข้าไปตอบแบบสอบถาม ออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ สพฐ. (https://www.obec.go.th/) /หรือหน้าแว็ปไซต์ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (www.chaiyaphum3.go.th)ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 15 เมษายน 2563 เปิดอ่าน: 131 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107