h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19"


     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19"


     

ด้วยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 ลพบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รวบรวมและจัดทำ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19" เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในการนี้ สพฐ.จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19" ไปยังบุคลากรในสังกัด สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ รายละเอียด ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 08 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน: 87 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107