h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


     โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดเตรียมตารางเรียน แฟ้มใบงาน ใบความรู้ และให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองแนะนำช่องทางการจัดการเรียนการสอน ตารางออกอากาศ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และมอบหมายให้คุณครูประจำชั้นดูแล ติดตาม โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ ส่งข่าวโดย : นายณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย   เมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน: 85 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107