h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

นิเทศติดตามการเรียนการสอน DLTV


     โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนิเทศ ติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกล DLTV จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3     

เมื่ิอวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ประเสริฐ  ทองบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาพร้อมด้วยคณะครู  ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการทดลองการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID–19) จากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ นำโดย นายทองสุก  ปุราทะกา ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา ประธานเครือข่ายโป่งนก นายสุทิน  ลาภประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง และนางสาวบุญยากร  ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนก พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตาม การทดลองการจัดการศึกษาทางไกล DLTV  ของนักเรียนในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไปส่งข่าวโดย : Jabjit seesang   เมื่อวันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน: 64 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107