h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

การนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน DLTV ปะโคตะกอ ฯ


      21 พ.ค. 63 นายมานะ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม กิจกรรมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายมานะ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู  ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม  กิจกรรมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล    DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายวิญญู  คุณกันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน นางเกศสุดา มิตรภูษาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินตั้งพิทยากร  นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน โดยทางโรงเรียนนำคณะนิเทศ ติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเรียนออนไลน์ DLTV ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และนำข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาต่อไป

 

 ส่งข่าวโดย : นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง   เมื่อวันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน: 61 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107