h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านห้วยทราย


     นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านห้วยทราย     

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายวีระพงษ์  จันตรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยทราย พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามกิจกรรมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายวิญญู  คุณกันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนชวนวิทยา ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน นางเกศสุดา มิตรภูษาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินตั้งพิทยากร นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน โดยทางโรงเรียนนำคณะนิเทศ ติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเรียนออนไลน์ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาต่อไปส่งข่าวโดย : พัชณิดา อยู่เย็น   เมื่อวันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน: 71 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107