h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านหนองจะบก


     วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองจะบก พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามกิจกรรมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV     

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองจะบก พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามกิจกรรมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพื้น   ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายปฎิวัติ เทียบอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วประธานเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว นายบูชิตร์ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนมะกอกงาม ดร.วรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยทางโรงเรียนนำคณะนิเทศ ติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเรียนออนไลน์ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาต่อไปyes

 ส่งข่าวโดย : สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อม   เมื่อวันที่ : 23 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน: 70 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107