h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)     

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์เฉพาะ กิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานจากศูนย์ฯ นำไปปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน จากนั้น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ประชุมคณะกรรมการฯ โดยได้เน้นย้ำ ให้คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ได้ติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน ทำความเข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ต่อไป

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/261867

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=2910409755740929ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน: 123 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107