h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เปฺ็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินฯ ITA Online 2020 ตามเกณฑ์การประเมิน แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Trans parency : IIT) จากบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ทำงาน ครบ 1 ปีขึ้นไป และ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency : OIT) จำนวน 43 ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ในการนี้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินในระบบ Online ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=2912560965525808

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/262394ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน: 177 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107