h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ


     วันที่ ๒๘ พฤษภาคม 2563 คณะอาจารย์ ได้นำนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เข้าติดตั้ง ซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ณ โรงเรียนบ้านท่าแตง ทั้งนี้ทางผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าแตง ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเป็นอ     

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม 2563 คณะอาจารย์ ได้นำนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เข้าติดตั้ง ซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ณ โรงเรียนบ้านท่าแตง ทั้งนี้ทางผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าแตง ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ส่งข่าวโดย : นางสาวยุคนธร แดงบันดิษฐ์   เมื่อวันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน: 49 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107