h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์


     โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลDLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย     ดร.วรายุทธ ทวีลาภ นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา โดยทางโรงเรียนได้มีการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนDLTV ให้ทางคณะนิเทศได้รับทราบและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาต่างๆทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้นำคณะนิเทศติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนออนไลน์ DLTV ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเพื่อจะได้รับทราบถึงปัญหาและนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลDLTV ให้ดียิ่งๆขึ้นไป  ส่งข่าวโดย : นางสาวอุไรลักษณ์ พับขุนทด   เมื่อวันที่ : 31 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน: 59 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107