h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563


     สพฐ.แจ้งการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตามมติ ครม.วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ด่วนที่สุด ที่ศธ 04188/ว426ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563


     

สพฐ.แจ้งการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือสพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว426 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอาหารกลางวันและแนวทางการจัดอาหารกลางวันของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ไฟล์ประกอบ
แนวทางดำเนินงาน
แนวทางดำเนินงาน
แนวปฏิบัติ
ส่งข่าวโดย : นิสา อินพล   เมื่อวันที่ : 30 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน: 87 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107